SELF-ASSESSMENT OF KNOWLEDGE SKILLS AND COMPETENCES ABOUT INFORMATION AND CONSULTATION

Самооценка на знания, умения и компетенции за информиране и консултиране.

Инструментът е предназначен за работниците и представителите на работниците, които се интересуват от информация и консултации. Това е инструмент за самооценка, който предоставя бърза, лесна за разбиране и изчерпателна информация относно:

  • общите познания за информацията и консултациите
  • практики, свързани с информацията и консултациите
  • информиране и консултиране в Европейски компании - членове на Европейските работнически съвети

STRENGTHENING INVOLVEMENT: Изтеглете инструмента за самооценка (формат Excel)

NEW CHALLENGES: Изтеглете инструмента за самооценка (формат Excel)

Този инструмент е разработен в рамките на проект "УКРЕПВАНЕ НА УЧАСТИЕТО". Проектът бе изпълнен през 2018 г. и бе финансиран от ГД "Трудова заетост" на Европейската комисия. Повече информация за проекта можете да намерите на адрес: strengtheninginvolvement.obes.gr