Καλωσορίσατε στην εργαλειοθήκη
για την Ενημέρωση και Διαβούλευση

Αρχική

Η διαδικτυακή εργαλειοθήκη απευθύνεται στους εκπροσώπους των εργαζομένων και παρουσιάζει με διαδραστικό τρόπο διάφορα θέματα, που άπτονται της ενημέρωσης και διαβούλευσης:

  • νομοθεσία
  • γλωσσάρι της ενημέρωσης και διαβούλευσης
  • μελέτες περιπτώσεων, όπως για συγχωνεύσεις, εξαγορές επιχειρήσεων, μαζικές απολύσεις κλπ.
  • συμβουλές και συστάσεις
  • video συνεντεύξεων
  • εργαλείο αυτό-αξιολόγησης εκπροσώπων εργαζομένων

Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου STRENGTHENING INVOLVEMENT και επεκτάθηκε με το έργο NEW CHALLENGES. Τα έργα υλοποιήθηκαν την χρονική περίοδο 2018 - 2020 και χρηματοδοτήθηκαν από τη Γ. Δ. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα έργα στις ιστοσελίδες strengtheninginvolvement.obes.gr και newchallenges.obes.gr.