Συνεντεύξεις

Ιταλία

Συνέντευξη από την Ιταλία - FAI CISL

Δείτε την συνέντευξη

Κύπρος

Συνέντευξη από την Κύπρο - DEOK

Δείτε την συνέντευξη

Μάλτα

Συνέντευξη από την Μάλτα - UHM

Δείτε την συνέντευξη

Βουλγαρία

Συνέντευξη από τη Βουλγαρία - PODKREPA

Δείτε την συνέντευξη

Ελλάδα

Συνέντευξη από την Ελλάδα - ΟΒΕΣ

Δείτε την συνέντευξη

Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου STRENGTHENING INVOLVEMENT και επεκτάθηκε με το έργο NEW CHALLENGES. Τα έργα υλοποιήθηκαν την χρονική περίοδο 2018 - 2020 και χρηματοδοτήθηκαν από τη Γ. Δ. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα έργα στις ιστοσελίδες strengtheninginvolvement.obes.gr και newchallenges.obes.gr.