Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου STRENGTHENING INVOLVEMENT. Το έργο υλοποιήθηκε το 2018 και χρηματοδοτήθηκε από τη Γ. Δ. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο στην ιστοσελίδα strengtheninginvolvement.obes.gr