Glossarju

Informazzjoni

Informazzjoni

Id-direttivi ġeneralment jibdew billi jagħtu d-definizzjonijiet tat-termini bażiċi li jużaw. Hu interessanti li d-direttivi differenti jużaw termini differenti għall-istess terminu. Bħala regola, id-definizzjonijiet isiru aktar elaborati maż-żmien.

B'mod speċifiku, wara d-Direttiva 2002/14 "informazzjoni" tfisser trażmissjoni ta' data mill-impjegatur lir-rappreżentanti tal-ħaddiema, biex jippermettilhom jiffamiljarizzaw ruħhom mas-suġġett u jeżaminawh.

Min-naħa l-oħra, wara d-Direttiva 2009/38 "informazzjoni" tfisser it-trażmissjoni ta' data mill-impjegatur lir-rappreżentanti tal-ħaddiema sabiex jippermettilhom jiffamiljarizzaw ruħhom mas-suġġett u jeżaminawh; għandha tingħata informazzjoni f'dak il-ħin, b'tali mod u b'tali kontenut li jkun xieraq biex ir-rappreżentanti tal-ħaddiema jkunu jistgħu jagħmlu valutazzjoni fil-fond tal-impatt possibbli u, fejn xieraq, iħejju għal konsultazzjonijiet mal-organu kompetenti tal-intrapriża fuq skala Komunitarja jew grupp ta' intrapriżi fuq skala Komunitarja.

Konsultazzjoni

Konsultazzjoni

Wara d-Direttiva 2002/14 "konsultazzjoni" tfisser l-iskambju ta' opinjonijiet u t-twaqqif ta' djalogu bejn ir-rappreżentanti tal-ħaddiema u tal-impjegaturi.

Fid-Direttiva 2009/38 "konsultazzjoni" tfisser it-twaqqif ta' djalogu u ta' skambju ta' fehmiet bejn ir-rappreżentanti tal-ħaddiema u l-maniġment ċentrali jew kwalunkwe livell aktar xieraq ta' maniġment, f'tali ħin, b'tali mod u b'kontenut bħal dak li jippermetti li r-rappreżentanti tal-ħaddiema jesprimu opinjoni fuq il-bażi tat-tagħrif ipprovdut dwar il-miżuri proposti relatati mal-konsultazzjoni, mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltajiet tal-maniġment, u fi żmien raġonevoli, li jistgħu jitqiesu fl-intrapriża fuq skala Komunitarja jew fil-grupp ta' intrapriżi fuq skala żgħira.

Tista' tosserva li d-definizzjoni tal-aħħar hi aktar irfinuta u tinkludi prerekwiżiti għall-kunsiderazzjoni ta' djalogu bħala konsultazzjoni (eż. il-bżonn ta' żmien raġonevoli).

Negozjar kollettiv

Negozjar kollettiv

L-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) tiddefinixxi n-negozjar kollettiv bħala "negozjati volontarji bejn l-impjegatur jew l-organizzazzjonijiet tal-impjegaturi u organizzazzjonijiet tal-ħaddiema, bil-ħsieb tar-regolamenti tat-termini u l-kundizzjonijiet tax-xogħol permezz ta' ftehim kollettiv".

Id-differenzi ewlenin tal-informazzjoni u l-konsultazzjoni fuq naħa waħda u n-negozjar kollettiv fuq in-naħa l-oħra huma:

  • In-negozjar kollettiv għandu bħala l-uniku għan l-iffirmar ta' ftehim kollettiv, filwaqt li l-informazzjoni u l-konsultazzjoni jistgħu jittrattaw deċiżjonijiet speċifiċi tal-maniġment jew jeżaminaw il-perspettivi tal-kumpanija.
  • In-negozjar kollettiv jista' jkopri kumpanija, impjant tal-kumpanija, settur jew ikun mifrux man-nazzjon kollu. Minflok, il-proċess tal-informazzjoni u l-konsultazzjoni huwa dejjem ibbażat fil-kumpaniji.
  • In-negozjar kollettiv isir perjodikament, f'ħafna każijiet darba fis-sena. Il-proċess tal-informazzjoni u l-konsultazzjoni jista' jsir fi kwalunkwe ħin.
  • Fin-negozjar kollettiv, ir-rappreżentanti tal-impjegati li jipparteċipaw huma dejjem trejdjunjins. Fl-informazzjoni u l-konsultazzjoni jistgħu jipparteċipaw ukoll forom oħra ta' rappreżentanza tal-impjegati (bħall-kunsilli tax-xogħol).

Rappreżentant(i) tal-ħaddiema

Rappreżentant(i) tal-ħaddiema

Skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru, f'sessjonijiet ta' informazzjoni u ta' konsultazzjoni il-ħaddiema huma rappreżentati minn trejdjunjins jew kunsilli tax-xogħol jew rappreżentanti apposta bbażati fuq il-kumpanija eletti mill-forza tax-xogħol kollha tal-kumpanija.

Il-kunċett ta' rappreżentanza huwa reċiproku, li ifisser li jekk int rappreżentant tal-ħaddiema għandek iżżomm lill-ħaddiema li tirrappreżenta infurmati.

Rappreżentant(i) tal-Maniġment/tal-Impjegatur

Rappreżentant(i) tal-Maniġment/tal-Impjegatur

L-impjegatur għandu jkun rappreżentat bl-ogħla livell possibbli (min iħaddem, maniġer ġenerali), għax inkella r-rappreżentant tal-impjegaturi jista' joqogħdu jilgħab, eż. billi jwettaq konsultazzjoni u mbagħad jgħid "M'inix awtorizzat ..." u b'hekk jiġu jittieħdu lura xi konċessjonijiet sa dak il-mument.

Għandek ukoll tkun attent li r-rappreżentanti tal-maniġment, l-avukati, eċċ, ma jkunux aktar numerużi, għax jekk jiġri hekk, ikun iktar diffiċli li jiġu kontrobilanċjati u jkollok djalogu fuq bażi ugwali.

Kumplimentarjetà tal-Liġi

Kumplimentarjetà tal-Liġi

Id-direttivi li jirreferu għall-informazzjoni u l-konsultazzjoni huma validi b'mod indipendenti u fl-istess ħin huma kumplimentari għal xulxin. Jekk, pereżempju, ikun hemm każ ta' trasferiment ta' intrapriża, jistgħu japplikaw id-Direttivi 2001/23 u 2002/14.

Fil-każ li t-trasferiment jirreferi għal kumpanija b'dimensjoni Ewropea, id-Direttiva 2009/38 dwar il-Kunsilli tax-Xogħlijiet Ewropej (EWCs) tista' tapplika wkoll b'mod indipendenti.

Id-Direttiva 2002/14 tipprevedi wkoll li jekk il-Liġi nazzjonali fi Stat Membru jkollha livell aħjar jew ogħla ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-ħaddiema, allura l-Liġi nazzjonali tipprevali. Dan huwa l-każ f'pajjiżi bi tradizzjoni twila fl-informazzjoni u l-konsultazzjoni fi ħdan il-kumpanija bħal pereżempju fil-Ġermanja u fi Franza.

Kumplimentarjetà tal-azzjoni

Kumplimentarjetà tal-azzjoni

Proċeduri ta' informazzjoni u ta' konsultazzjoni m'humiex xkiel u lanqas jisfruttaw kwalunkwe mezz ieħor ta' azzjoni ta' trejdjunjin, bħal negozjar kollettiv, strajks, waqfien mix-xogħol, dimostrazzjonijiet, pubbliċità għall-problema, azzjoni komuni mal-komunità lokali, eċċ.

Dan is-sett ta' għodod ġie żviluppat fil-qafas tal-proġett TISĦIĦ TAL-INVOLVIMENT. Il-proġett kien implimentat fl-2018 u kien iffinanzjat mid-DĠ Impjiegi tal-Kummissjoni Ewropea. Tista' ssib aktar informazzjoni dwar il-proġett fis-sit strengtheninginvolvement.obes.gr