Leġiżlazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea ħarġet diversi Direttivi li jinvokaw l-informazzjoni u l-konsultazzjoni:

Dawn id-Direttivi kollha ġew trasposti fil-Liġi nazzjonali tal-Istati Membri. Dan hu wkoll veru għal pajjiżi li daħlu fl-UE fi stadju aktar tard. Il-Liġi Nazzjonali hi importanti ħafna fir-rigward tal-applikazzjoni tad-Direttivi.

Hemm id-differenzi bejn l-Istati Membri f'dak li jirrigwarda d-dispożizzjonijiet tal-Liġi nazzjonali.

Id-Direttiva ewlenija għall-informazzjoni u l-konsultazzjoni f'livell nazzjonali hi d-Direttiva 2002/14.


Wara tista 'tniżżel ir-Rapporti Nazzjonali:

Dan is-sett ta' għodod ġie żviluppat fil-qafas tal-proġett TISĦIĦ TAL-INVOLVIMENT. Il-proġett kien implimentat fl-2018 u kien iffinanzjat mid-DĠ Impjiegi tal-Kummissjoni Ewropea. Tista' ssib aktar informazzjoni dwar il-proġett fis-sit strengtheninginvolvement.obes.gr