Ευρήματα ομάδων εργασίας

Ευρήματα στην Καστοριά

Βερολίνο συνεδριαση Γερμανικής ομάδας

Βερολίνο συνεδρίαση Ελληνικης ομάδας

Μαδρίτη συνεδρίαση Ελληνικής ομάδας

Μαδρίτη συνεδρίαση Ισπανικής ομάδας

Ρώμη συνεδρίασηΓερμανικής ομάδας

Ρώμη συνεδρίαση Ελληνικής ομάδας

Ρώμη συνεδρίαση Ισπανικής ομάδας

Ρώμη Συνεδρίαση Ιταλικής ομάδας